Stává se Vám, že Vaše řasokoule občas plavou na hladině a nevíte, čím to je?

Obvykle to mohou způsobit 2 obyčejné věci.

1) Zrovna jste vyměnili řasokoulím vodu a vysráželi se na nich malé bublinky vzduchu, které vodní rostlinu nadnášejí. V takovém případě stačí počkat několik hodin (někdy i dní) a řasokoule si sami klesnou na dno.

2) Uvnitř řasokoule mohou vznikat různé plyny, které řasu nadnášejí. Pokud chcete, aby Vaše řasokoule klesla na dno, stačí ji lehce proždímat pod vodou, plyny i různé nečistoty se z ní vyplaví a řasokoulepoté klesne ke dnu. Pokud se Vám však plovoucí řasokoule líbí, nechte je plavat, neuškodí jim to.

Schopnost vyplavání na hladinu = záchrana pro řasokoule

Plavání řasokoulí má však mnohem sofistikovanější důvod, než se může zdát. V přírodě se přirozeně vyskytují v mělkých vodách. Když jsou ale řasokoule odneseny psoudem vody do hloubky, kde je naprostá tma a špatné podmínky k životu, tak právě díky nahromaděným plynům se dokáže dostat na hladinu a vlnky ji odnesou ke břehu do mělčích vod, kam patří a kde se mají lépe. Řasokoule není hloupá rostlina!